T Small A    Linkedin

Welkom bij Flex Uitzendwerk

Flex doet wat we zeggen: Werk maken van
uitzendwerk. Met jeugdig elan - we zijn al bijna 20 jaar jong! - op steeds meer plaatsen in Nederland. Er zijn kantoren welke zich op een bepaalde regio richten, er zijn bij Flex uitzendwerk kantoren met een landelijk specialisme en er zijn Uitzend agentschappen actief. Het hoofdkantoor is in Hoorn gevestigd en er zijn momenteel een aantal franchise kantoren actief.

Onze ambitie? Uitgesproken en herkenbaar
blijven! Geen modegrillen. Gewoon schoenmaker blijf bij je leest. Doen waar we goed in zijn.
Met veel enthousiasme en kennis van uitzendzaken.

We zijn er voor u. Voor jullie. Voor jou.
Dus kom maar op met jullie wensen!
We maken er meteen werk van!

Flex Uitzendwerk & Uitzendmarkt gaan samen verder!
De twee personele dienstverleners bundelen de krachten
met de ambitie om zich binnen drie jaar een stevige positie
in de top 10 van de Nederlandse uitzendmarkt te verwerven.
De fusie is per april 2013 officieel van kracht geworden.